Het apt-cache commando!


 1. Voor de apt-commando‘s kan men verschillende opties specificiëren op de commandoregel. De opbouw van dit commando is:
  apt-cache [opties] commando
  Dit commando voert "low-level" operaties uit op de APT binaire cache, met inbegrip van de mogelijkheid om zoek opdrachten uit te voeren en output weer te geven van pakket metadata.

Commando's:

 1. apt-cache depends pkgs
  Voor elk opgegeven pakket: toon een lijst met dependencies (afhankelijkheden), en pakketten die daar aan kunnen voldoen.
 2. apt-cache dumpavail
  Toon een lijst met beschikbare pakketten.
 3. apt-cache search regex
  Zoek pakketnamen en beschrijving van alle beschikbare pakket bestanden voor de gespecificïeerde reguliere expressie en toon de naam en korte beschrijving van elk passend pakket. Met --full is de output identiek aan die van het show commando.
 4. apt-cache show pkgs
  Toont het opgegeven pakket. Zie de -a optie voor meer detail.
 5. apt-cache showpkgs pkgs
  Toon informatie voor het opgegeven pakket. Voor elk pakket bevat de lijst de beschikbare versie, afhankelijke pakketten, en pakketten waar dit pakket van afhankelijk is.
 6. apt-cache stats
  Toont statistieken over de cache.

Opties:

 1. apt-cache -a of --all-versions
  Te gebruiken met het show commando

Voor een volledig overzicht van deze commando‘s, zie: man apt-cache. Een man pagina wordt telkens 1 paginascherm per keer getoond. Druk de spatiebalk voor een volgend scherm, verlaat de man pagina door op de q-toets (quit) te drukken.

Terug naar Home