Het apt-get commando!


 1. Een commandoregel tool voor het behandelen van pakketten. Doet tevens dienst als "backend" voor dselect, synaptic en aptitude. In tegenstelling tot de dpkg tool, handelt apt-get wél eerst de eventuele afhankelijkheden af, en geeft het commando dan intern door aan dpkg, die op zijn beurt dan het commando uitvoert. De syntaxis is:
  sudo apt-get [opties] commando [pakket...]

Bij het apt-get commando moet men wél root zijn, in tegenstelling tot de apt-cache commando‘s, omdat men hiermee veranderingen uitvoert op het systeem, wat men als gewone gebruiker niét kan. Men wordt op de commandoregel root met, voor apt-get het commando sudo (Super User Do) te zetten, op Enter te drukken, daarna geeft men zijn wachtwoord op (men ziet niets, dit is normaal, zelfs geen sterretjes, vanwege de veiligheid, dus "blind typen") en drukt nogmaals op Enter.

Commando's:

 1. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
  Hiermee wordt eerst de locale cache ge├╝pdatet en dan worden de eventueel beschikbare update‘s geïnstalleerd.
  1. Als het commando apt gebruikt wordt, dan wordt er ook rekening gehouden met de afhankelijkheden met andere pakketten
  2. de optie -y zorgt ervoor dat gedurende de procedure geen vragen gesteld worden
  3. met het commando apt autoremove worden de niet gebruikte pakketten verwijderd (autoremove behoudt slechts 2 kernelversies) Een voorbeeld: sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt -y autoremove
   Nota: als je verschillende command's na mekaar wil uitvoeren, vergeet niet om sudo te plaatsen voor elk apt commando!
 2. sudo apt-get dist-upgrade
  Zoals upgrade, maar handelt tevens veranderde afhankelijkheden af voor nieuwe pakket versies. Zie de -f-optie voor meer informatie.
 3. sudo apt-get clean
  Verwijdert geïnstalleerde pakketten uit de lokale repository. Nuttig om schijfruimte vrij te maken.
 4. sudo apt-get autoclean
  Zoals clean, maar verwijdert enkel pakketten die niet langer gedownload kunnen worden.
 5. sudo apt-get autoremove
  Verwijderd pakketten die automatisch werden geïnstalleerd om aan een afhankelijkheid te voldoen en niet meer nodig zijn. Wees voorzichtig met dit commando, controleer goed of er niets verwijderd wordt wat het systeem nodig heeft om goed te werken.
 6. sudo apt-get check
  Update de pakket cache en controleert voor gebroken afhankelijkheden.
 7. sudo apt-get install pakketten
  Installeert een of meer opgegeven pakketten, nodige afhankelijkheden worden eerst afgehandeld.
 8. sudo apt-get remove pakketten
  Verwijdert een of meer opgegeven pakketten.
 9. sudo apt-get purge pakketten
  Zoals remove, maar verwijdert tevens de configuratiebestanden van die pakketten.

Opties:

 1. -d of --download-only
  Haalt pakketten op, maar installeerd deze nog niet.
 2. -f of --fix-broken
  Probeert om eventueel gebroken afhankelijkheden van pakketten te fixen. Men kan onderstaande commando‘s meermaals uitvoeren om deblokkeerde afhankelijkheden op te kuisen, bv:
  sudo apt-get -f install
  sudo apt-get dist-upgrade
 3. --reinstall
  Herinstalleert pakketten die al geïnstalleerd zijn, en upgrade die naar hun nieuwste versie.
 4. -s of --simulate of --just-print of --dry-run
  Voert het opgegeven commando uit als test, maar maakt geen aanpassingen aan het systeem, Voorbeeld:
  # apt-get --simulate autoclean
  ...Reading Package lists... Done
    Building Dependency Tee... Done
    Del vim-common 1:6.2-532+4 [3091kB]
  ...
  
 5. -u of --show-upgraded
  Geeft een lijst weer van al de pakketten die zullen geüpgraded worden.
 6. -y of --yes
  Een automatisch ja op vragen; ga uit van een ja-antwoord op alle vragen en voer de operatie niet-interactief uit.

Enkele voorbeelden:

Een pakket installeren.

sudo apt-get update
sudo apt-get install <pakketnaam>

Een pakket verwijderen.

Het pakket enkel verwijderen.:

sudo apt-get remove <pakketnaam>

Het pakket en de afhankelijke pakketen verwijderen.:

sudo apt-get autoremove <pakketnaam>

Het pakket en de erbij horende bestanden verwijderen.:

sudo apt-get purge <pakketnaam>

Het pakket met bijhorende bestanden en de afhankelijke pakketen verwijderen.:

sudo apt-get autoremove --purge <pakketnaam>

Terug naar Home