Automatische acties uitvoeren!

Bekijk, installeer of verwijder je huidig crontab bestand. Een beheerder kan crontab uitvoeren voor een andere gebruiker door het meegegven van -u gebruikersnaam. Een crontab bestand is een lijst van commando´s, één per regel, die automatisch worden uitgevoerd op het opgegeven moment. Cijfers worden opgegeven voor elk commando voor het bepalen van de uitvoertijd. De cijfers staan in vijf velden, zie het kader hiernaast. Gebruik komma's tussen meervoudige waarden, een -teken voor een bereik, een * voor elke mogelijke waarde en een / voor een herhalend bereik.

Enkele opties:

-e = Bewerk de huidige gebruiker zijn crontab bestand (of maak het aan).
-l = Geef de crontab van de gebruiker weer.
-r = Verwijder de gebruiker zijn crontab bestand.
-u gebruiker = Geef aan welke gebruiker zijn crontab wordt bewerkt.

Als standaard gebruiker een crontab taak aanmaken doe je met het commando:

crontab -e

Als er nog geen crontab bestaat wordt deze aangemaakt, anders wordt het bestaande crontab bestand geopend. Nu kan je zoveel taken toevoegen als je zelf wil.

Voorbeeld:

30 18 * * * rm /home/djf/tmp/*

Dit houd in dat de opdracht rm elke dag om 18h30 wordt uitgevoerd. De * geeft aan dat we deze opdracht elke dag van de week en elke maand van het jaar willen uitvoeren. Je kan meerdere uren opgeven door een komma te gebruiken, bv. om 6.30 smorgens en om 18.30 savonds elke dag van het jaar met:

30 6,18 * * * rm /home/djf/tmp/*

Dit geldt natuurlijk ook voor de dagen en de maanden enz...

Terug naar Home