Info ivm GSM configuratie/gebruik.

  1. Instelling aantal belsignalen
    Op deze webpagina vindt je hoe je het aantal belsignalen voordat het antwoordapparaat overneemt, kan instellen.
  2. Inschakelen USB Debugging op een Android toestel:
    Op het toestel, ga naar Instellingen > About .
    Tik het Build nummer zeven maal om de Ontwikkelaars opties beschikbaar te maken.
    Enable nu de USB Debugging optie. Tip: Je kan ook de enable the Stay awake option, om te verhinderden dat jouw Android toestel in slaap gaat terwijl het met de USB poort verbonden is.

Terug naar Home