Het hostnamectl commando.

hostnamectl is een hulpprogramma dat gegevens van het computer weergeeft en wijzigt. Met opties bij het oproepen van het commando kan je bepalen welke gegevens weergegeven of gewijzigd worden. De opties worden beschreven in het volgende (uit het engels vertaalde) overzicht:
De help tekst is afhankelijk van de versie van het programma:

> hostnamectl --version
systemd 249 (249.11+suse.124.g2bc0b2c447)
+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR -IMA -SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=hybrid

> hostnamectl --help
hostnamectl [OPTIONS...] COMMAND ...

De hostnaam van het systeem opvragen of wijzigen.

Commands:
 status         Toon de actuele hostnaam instellingen
 hostname [NAME]    Hostnaam van systeem ophalen/instellen
 icon-name [NAME]    Pictogramnaam ophalen/instellen voor host
 chassis [NAME]     Chassistype ophalen/instellen voor host
 deployment [NAME]   Deployment-omgeving voor host ophalen/instellen
 location [NAME]    Locatie voor host ophalen/instellen

Options:
 -h --help       Toon deze hulptekst
   --version      commandoversie en de build-opties weergeven
   --no-ask-password  Niet vragen om wachtwoord
 -H --host=[USER@]HOST Werken op externe host
 -M --machine=CONTAINER Werken op lokale container
   --transient     Alleen tijdelijke hostnaam instellen
   --static      Alleen statische hostnaam instellen
   --pretty      Stel alleen mooie hostnaam in
   --json=pretty|short|off
             Generate JSON output

Zie de hostnamectl(1) man-pagina voor details (in het engels).
> hostnamectl --version
systemd 245 (245.4-4ubuntu3.17)
+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid

> hostnamectl --help
hostnamectl [OPTIONS...] COMMAND ...

Query or change system hostname.

Commands:
 status         Toon de actuele hostnaam instellingen
 set-hostname NAME   Hostnaam van systeem instellen
 set-icon-name NAME   Pictogramnaam instellen voor host
 set-chassis NAME    Chassistype instellen voor host
 set-deployment NAME  Deployment-omgeving voor host instellen
 set-location NAME   Locatie voor host instellen

Options:
 -h --help       Toon deze hulptekst
   --version      commandoversie en de build-opties weergeven
   --no-ask-password  Niet vragen om wachtwoord
 -H --host=[USER@]HOST Werken op externe host
 -M --machine=CONTAINER Werken op lokale container
   --transient     Alleen tijdelijke hostnaam instellen
   --static      Alleen statische hostnaam instellen
   --pretty      Stel alleen mooie hostnaam in

See the hostnamectl(1) man page for details.

Opmerkingen

Terug naar Home