inxi en dmidecode.

Als u zoals ik een probleem heeft met hangende PC of hangend besturingssysteem of een computer die plots terug opstart of afsluit kan dit een probleem zijn met incompatibel geheugen of defect geheugen, dan kan je de hardware gegevens van de computer uitlezen met commando's als inxi en dmidecode.

Het programma dmidecode rapporteert de informatie over de computerhardware zoals die beschreven is in de systeem BIOS. Deze gegevens worden beschreven in de SMBIOS/DMI specificatie, die specificatie evolueert mee met de computerhardware. De afkorting DMI staat voor Desktop Management Interface.
Bij het opstarten wordt deze informatie door de kernel uitgelezen en via het sysfs filesysteem beschikbaar gesteld. Deze informatie is alleen voor de root user (id 0) beschikbaar. Het programma dmidecode decodeert deze informatie en geeft deze weer in een leesbare vorm. Omdat sommige gedeelten van de informatie alleen toegangkelijk is voor de root gebruiker, moet het commando dmidecode (en ook inxi) opgeroepen worden vanuit een omgeving als root (id 0) gebruiker.
Het programma dmidecode werkt onder de volgende operating systemen:

Gedeeltes van de code van dmidecode zijn geïntegreerd in andere programmas zoals lshw en inxi.

Voorbeelden.

lenovo@m93p:~$ inxi -m
Memory:
 RAM: total: 3.77 GiB used: 1.49 GiB (39.6%)
 RAM Report:
 permissions: Unable to run . Root privileges required.

lenovo@m93p:~$ sudo su
[sudo] wachtwoord voor lenovo:   
root@m93p:/home/lenovo# inxi -m
Memory:
 RAM: total: 3.77 GiB used: 1.43 GiB (38.0%)
 Array-1: capacity: 32 GiB slots: 4 EC: None
 Device-1: ChannelA-DIMM0 size: 2 GiB speed: 1333 MT/s
 Device-2: ChannelA-DIMM1 size: No Module Installed
 Device-3: ChannelB-DIMM0 size: 2 GiB speed: 1333 MT/s
 Device-4: ChannelB-DIMM1 size: No Module Installed
 
Voor meer informatie gebruiken we het commando "dmidecode"

Om alle argumenten bij het gebruik van "dmidecode" te weten gebruikt u "--help"

root@m93p:/home/lenovo# dmidecode --help
Usage: dmidecode [OPTIONS]
Options are:
 -d, --dev-mem FILE   Read memory from device FILE (default: /dev/mem)
 -h, --help       Display this help text and exit
 -q, --quiet      Less verbose output
 -s, --string KEYWORD  Only display the value of the given DMI string
 -t, --type TYPE    Only display the entries of given type
 -H, --handle HANDLE  Only display the entry of given handle
 -u, --dump       Do not decode the entries
   --dump-bin FILE  Dump the DMI data to a binary file
   --from-dump FILE  Read the DMI data from a binary file
   --no-sysfs     Do not attempt to read DMI data from sysfs files
   --oem-string N   Only display the value of the given OEM string
 -V, --version     Display the version and exit

Er zijn echter nog meer argumenten zoals bv het argument "-t1"

root@m93p:/home/lenovo# dmidecode -t1
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
  Manufacturer: LENOVO
  Product Name: 10A90011MH
  Version: ThinkCentre M93p
  Serial Number: S4A24349
  UUID: 18fdda34-3ff7-11e3-930f-b4c3c3231900
  Wake-up Type: Power Switch
  SKU Number: LENOVO_PN_10A90011MH
  Family: To be filled by O.E.M.

Als u eventueel alles wilt zien gebruikt u "dmidecode | more"
Dit geeft u zeer veel informatie, extreem veel, dus wees gewaarschuwd.

U kan ook de gegevens van het BIOS oproepen met "dmidecode --type bios"

ot@m93p:/home/lenovo# dmidecode --type bios
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
  Vendor: LENOVO
  Version: FBKT53AUS
  Release Date: 09/27/2013
  Address: 0xF0000
  Runtime Size: 64 kB
  ROM Size: 6656 kB
  Characteristics:
    PCI is supported
    BIOS is upgradeable
    BIOS shadowing is allowed
    Boot from CD is supported
    Selectable boot is supported
    BIOS ROM is socketed
    EDD is supported
    5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
    3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
    3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
    Print screen service is supported (int 5h)
    8042 keyboard services are supported (int 9h)
    Serial services are supported (int 14h)
    Printer services are supported (int 17h)
    ACPI is supported
    USB legacy is supported
    BIOS boot specification is supported
    Targeted content distribution is supported
    UEFI is supported
  BIOS Revision: 1.53
  Firmware Revision: 1.13

Handle 0x005A, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
  Language Description Format: Long
  Installable Languages: 3
    en|US|iso8859-1
    fr|FR|iso8859-1
    zh|CN|unicode
  Currently Installed Language: en|US|iso8859-1

Een ander zeer goed argument is "-t 17"

oot@m93p:/home/lenovo# dmidecode -t 17
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.

Handle 0x0042, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
  Array Handle: 0x0041
  Error Information Handle: Not Provided
  Total Width: 64 bits
  Data Width: 64 bits
  Size: 2048 MB
  Form Factor: DIMM
  Set: None
  Locator: ChannelA-DIMM0
  Bank Locator: BANK 0
  Type: DDR3
  Type Detail: Synchronous
  Speed: 1333 MT/s
  Manufacturer: Hynix/Hyundai
  Serial Number: 27831998
  Asset Tag: 9876543210
  Part Number: HMT125U6BFR8C-H9 
  Rank: 2
  Configured Memory Speed: 1333 MT/s

Handle 0x0045, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
  Array Handle: 0x0041
  Error Information Handle: Not Provided
  Total Width: Unknown
  Data Width: Unknown
  Size: No Module Installed
  Form Factor: DIMM
  Set: None
  Locator: ChannelA-DIMM1
  Bank Locator: BANK 1
  Type: Unknown
  Type Detail: None
  Speed: Unknown
  Manufacturer: [Empty]
  Serial Number: [Empty]
  Asset Tag: 9876543210
  Part Number: [Empty]
  Rank: Unknown
  Configured Memory Speed: Unknown

Handle 0x0046, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
  Array Handle: 0x0041
  Error Information Handle: Not Provided
  Total Width: 64 bits
  Data Width: 64 bits
  Size: 2048 MB
  Form Factor: DIMM
  Set: None
  Locator: ChannelB-DIMM0
  Bank Locator: BANK 2
  Type: DDR3
  Type Detail: Synchronous
  Speed: 1333 MT/s
  Manufacturer: Hynix/Hyundai
  Serial Number: 27511910
  Asset Tag: 9876543210
  Part Number: HMT125U6BFR8C-H9 
  Rank: 2
  Configured Memory Speed: 1333 MT/s

Handle 0x0048, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
  Array Handle: 0x0041
  Error Information Handle: Not Provided
  Total Width: Unknown
  Data Width: Unknown
  Size: No Module Installed
  Form Factor: DIMM
  Set: None
  Locator: ChannelB-DIMM1
  Bank Locator: BANK 3
  Type: Unknown
  Type Detail: None
  Speed: Unknown
  Manufacturer: [Empty]
  Serial Number: [Empty]
  Asset Tag: 9876543210
  Part Number: [Empty]
  Rank: Unknown
  Configured Memory Speed: Unknown

Een goede website voor kennis over "dmidecode" is : 12 Useful 'dmidecode' Command Examples for Linux Admin
Verder kan je meer gedetaileerde infomatie vinden over de verschillende types die in dmidecode ondersteund zijn, in de manual pagina.

Roger.
GNU/Linux werkgroep.

Terug naar Home