inxi - Commandline systeem informatie script voor de command prompt en IRC

inxi is een systeemscript voor systeeminformatie dat is gebouwd voor console en IRC. Het wordt ook gebruikt als hulpmiddel bij het debuggen voor technische ondersteuning van forums om snel systeemconfiguraties en hardware van gebruikers te controleren. inxi toont systeemhardware, CPU, stuurprogramma's, Xorg, Desktop, kernel, gcc-versie (s), processen, RAM-gebruik en een groot aantal andere nuttige informatie.

inxi uitvoer varieert afhankelijk van of het wordt gebruikt op CLI of IRC, met sommige standaardfilters en kleuropties alleen toegepast voor IRC-gebruik. Scriptkleuren kunnen desgewenst worden uitgeschakeld met -c 0 of worden gewijzigd met behulp van de -c-kleuropties die worden vermeld in de onderstaande STANDAARDOPTIES.

Enkele opties:

-A, --audio = Informatie over audio / geluidskaart (en), inclusief kaartstuurprogramma.
-b, --basic = Show basic output, short form.
-d, --disk-full,--optical = Toon optisch station data evenals -D harde schijf data.
-D, --disk = Tonen van informatie over de harde schijf. Toont de totale schijfruimte en het gebruikte percentage. Het schijfgebruikspercentage bevat ruimte die wordt gebruikt door swappartitie (s), omdat deze niet bruikbaar zijn voor gegevensopslag.
-F, --full = Toont alle informatie door inxi.
-G, --graphics = Informatie grafische kaart(en) weergeven, inclusief details over kaart- en kaartstuurprogramma.
-h, --help = Het help menu.
-m, --memory = Geheugen (RAM) data.
-M, --machine = Machinedata weergeven. Apparaat, Moederbord, BIOS en indien aanwezig, Systeembouwer (zoals HP).
-n, --network-advanced = Geavanceerde netwerkkaartinformatie naast die geproduceerd door -N. Toont interface, snelheid, MAC-ID, staat, etc.
-N, --network = Toont netwerkkaart (en) informatie, inclusief kaartstuurprogramma.
-p, --partitions-full = Volledige partitie-informatie (-P plus alle andere gedetecteerde aangekoppelde partities).
-P, --partitions = Basis informatie over de hardeschijf verdeling. Toont, indien gedetecteerd: / /boot /home /opt /tmp /usr /usr/home /var /var/tmp /var/log. Use -p om alle aangekoppelde partities te zien.
--slots = Toont PCI-sloten met type-, snelheids- en statusinformatie.
-S, --system = Systeeminformatie weergeven: hostnaam, kernel, bureaubladomgeving (indien in X), distro.
--usb = USB-gegevens weergeven voor aangesloten hubs en apparaten. Hubs tonen ook het aantal poorten. Let op: een poort is niet altijd extern, sommige poorten zijn intern en worden gebruikt of ongebruikt zijn (bijvoorbeeld een USB-aansluitconnector op het moederbord die niet wordt gebruikt).

Met dank aan Karel voor het opstellen van deze pagina.

Smart uitlezen via inxi -Fxrza.

Enkele voorbeelden en bemerkingen door Roger:

Als u de “ smart “ toestand van uw harde schijven en of SSD wilt uitlezen via een inxi commando in de terminal, gaat dat alleen als uw in de terminal inlogt als root met “ sudo su “ het commando is met een spatie opgelet de aanhaalklingstekens moet u weglaten, deze dus “ en dan uw wachtwoord ingeeft. Daarna geeft u het commando “ inxi -Fxrzahet commando is met een spatie voor het koppelteken, let ook op de hoofdletter F.
U krijgt dan het volgende te zien, natuurlijk is dit van mijn computer en is dus alleen ter referentie.

nuc2@Intelnuc2:~$ sudo su
[sudo] wachtwoord voor nuc2: *************      
root@Intelnuc2:/home/nuc2# inxi -Fxrza
System:  Kernel: 5.4.0-66-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 
      parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-66-generic 
      root=UUID=125a97e1-1d58-47a1-a4e4-d482019dfd1f ro quiet splash 
      Desktop: MATE 1.24.0 info: mate-panel wm: marco 1.24.0 dm: LightDM 1.30.0 
      Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal 
Machine:  Type: Desktop Mobo: Intel model: D34010WYK v: H14771-303 serial: BIOS: Intel 
      v: WYLPT10H.86A.0025.2014.0303.1008 date: 03/03/2014 
CPU:    Topology: Dual Core model: Intel Core i3-4010U bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell family: 6 
      model-id: 45 (69) stepping: 1 microcode: 26 L1 cache: 128 KiB L2 cache: 3072 KiB 
      L3 cache: 3072 KiB 
      flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 13568 
      Speed: 811 MHz min/max: 800/1700 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798 3: 798 4: 798 
      Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: KVM: Split huge pages 
      Type: l1tf mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT vulnerable 
      Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable 
      Type: meltdown mitigation: PTI 
      Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp 
      Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization 
      Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: 
      conditional, RSB filling 
      Type: srbds mitigation: Microcode 
      Type: tsx_async_abort status: Not affected

Graphics: Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 
      chip ID: 8086:0a16 
      Display: server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa compositor: marco 
      v: 1.24.0 resolution: 1920x1080~60Hz 
      OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2) v: 4.5 Mesa 20.2.6 compat-v: 3.0 
      direct render: Yes 
Audio:   Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0 
      chip ID: 8086:0a0c 
      Device-2: Intel 8 Series HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 
      chip ID: 8086:9c20 
      Sound Server: ALSA v: k5.4.0-66-generic 
Network:  Device-1: Intel Ethernet I218-V driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f080 bus ID: 00:19.0 
      chip ID: 8086:1559 
      IF: eno1 state: down mac: 
      Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6235 driver: iwlwifi v: kernel port: f040 
      bus ID: 02:00.0 chip ID: 8086:088e 
      IF: wlp2s0 state: up mac: 
Drives:  Local Storage: total: 1.03 TiB used: 22.41 GiB (2.1%) 
      ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM024 HN-M101MBB 
      family: Seagate SpinPoint M8 (AF) size: 931.51 GiB block size: physical: 4096 B 
      logical: 512 B sata: 3.1 speed: 6.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: rev: 0001 
      temp: 34 C scheme: GPT 
      SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 32d 16h cycles: 625 
      ID-2: /dev/sdb vendor: Zheino model: CHN mSATAM3 128 family: based SSDs size: 119.24 GiB 
      block size: physical: 512 B logical: 512 B sata: 3.2 speed: 6.0 Gb/s serial: 
      rev: 5A0 temp: 51 C scheme: MBR 
      SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 23 hrs cycles: 25 read: 33.00 GiB 
      written: 127.69 GiB 
Partition: ID-1: / raw size: 119.24 GiB size: 116.87 GiB (98.01%) used: 22.41 GiB (19.2%) fs: ext4 
      block size: 4096 B dev: /dev/sdb1 
Sensors:  System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A 
      Fan Speeds (RPM): N/A


Repos:   No active apt repos in: /etc/apt/sources.list 
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list 
      1: deb http://packages.linuxmint.com ulyssa main upstream import backport #id:linuxmint_main
      2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
      3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
      4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
      5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
      6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info:   Processes: 203 Uptime: 38m Memory: 7.24 GiB used: 1013.6 MiB (13.7%) Init: systemd v: 245 
      runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 7/9 Shell: bash (sudo) v: 5.0.17 
      running in: mate-terminal inxi: 3.0.38

Als u toch via root in de terminal bent kan u ook de dmidecode van uw geheugen uitlezen via “ inxi -m “ u ziet dan het volgende. Dit is natuurlijk weeral van deze computer, een Intel NUC D34010WYKH met Core i3-4010Uen 8 GiB RAM.

root@Intelnuc2:/home/nuc2# inxi -m
Memory:  RAM: total: 7.24 GiB used: 1.03 GiB (14.3%) 
      Array-1: capacity: 16 GiB slots: 2 EC: None 
      Device-1: DIMM 1 size: 4 GiB speed: 1600 MT/s 
      Device-2: DIMM 2 size: 4 GiB speed: 1600 MT/s

Wat ziet u dan :

Memory:  RAM: total: 7.24 GiB used: 1.03 GiB (14.3%) = 8 GiB met als aftrek het RAM gebruikt door de grafische chip dus 7,24 GiB, daarvan is momenteel in gebruik 14,3%.

 Array-1: capacity: 16 GiB slots: 2 EC: None = totale capaciteit die dit moederbord aankan dus 16GiB en geen EC of ECC ondersteuning.

Device-1: DIMM 1 size: 4 GiB speed: 1600 MT/s = laat u zien dat er twee geheugensloten zijn en dat er nu 4GiB inzit, 1600 is de geheugensnelheid.
Device-2: DIMM 2 size: 4 GiB speed: 1600 MT/s  Ook kan u zien dat er geen uitbreiding van het RAM kan zijn zonder upgrade naar latjes met een hogere capaciteit.

Referentie: ECC memory : https://en.wikipedia.org/wiki/ECC_memory


Toevoeging

Met het volgende commando kan ook alle informatie opvragen:

 inxi -v 8 

Het cijfer na de "v" geeft aan hoeveel informatie gegeven wordt. Geldige cijfers zijn "0" tot "8" (inbegrepen).
Als je geen gevoelige info wil weergeven (IP adressen, serienummers ...) dan kan je de "-z" optie toevoegen, deze informatie wordt dan vervangen door de tekst: "<filter>"

 inxi -zv 8 

Terug naar Home