Commando´s more en less.

less is een commandolijn programma om de inhoud van een tekstbestand één voor één te bekijken (maar niet te veranderen). Het is vergelijkbaar met more, maar heeft de uitgebreide mogelijkheid om zowel voorwaartse als achterwaartse navigatie door het bestand mogelijk te maken.

Toets Commando
spatie balk volgende pagina (scherm)
d volgende halve pagina (scherm)
b vorige pagina (scherm)
u vorige halve pagina (scherm)
v verander de inhoud
j of Enter of ↓ volgende lijn
k of ↑ vorige lijn
Home begin van het bestand
End einde van het bestand
F bestand verder volgen (voor log bestanden). Ctrl-c om af te breken
gg ga naar de eerste lijn
GG ga naar de laatste lijn
<n>G ga naar lijn nummer <n>
/<tekst> zoek naar tekst vooruit (van voor naar achter)
?<tekst> zoek naar tekst achteruit (van achter naar voor)
n volgende gevonden zoekterm tonen
N vorige gevonden zoekterm tonen
q stop programma
:set number toon regelnummers
:set nonumber toon geen regelnummers

Nota: Bij de meeste distributies kan less ook gecomprimeerde bestanden tonen. Het programma analyseert de bestandsextensie om de eventuele compressie te detecteren. Zie de man-pagina van lesspipe voor de lijst van gecomprimeerde bestandstypes.Terug naar Home