Het lsblk commando.

Het lsblk commando geeft de informatie weer over de aan het systeem verbonden blokapparaten (block devices). De apparaten moet niet gekoppeld (mounted) zijn.

Het lsblk commando zonder opties geeft de informatie over de blokapparaten in een hiërarchische vorm weer. De volgende gegevens worden getoond:

# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 931.5G 0 disk
├─sda1  8:1  0  300M 0 part /
├─sda2  8:2  0  900M 0 part 
├─sda3  8:3  0  128M 0 part 
├─sda4  8:4  0 371.7G 0 part /home
├─sda5  8:5  0  904M 0 part 
├─sda6  8:6  0 537.6G 0 part 
└─sda7  8:7  0  20G 0 part 

Met de -l optie wordt geen hiërarchische informatie getoond.

# lsblk -l
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 931.5G 0 disk 
sda1  8:1  0  300M 0 part /
sda2  8:2  0  900M 0 part 
sda3  8:3  0  128M 0 part 
sda4  8:4  0 371.7G 0 part /home
sda5  8:5  0  904M 0 part 
sda6  8:6  0 537.6G 0 part 
sda7  8:7  0  20G 0 part 

Met de -o optie kan je instellen welke velden je wilt zien.

# lsblk -o NAME,SIZE,RO,MOUNTPOINT
NAME   SIZE RO MOUNTPOINT
sda  931.5G 0 
├─sda1  300M 0 /
├─sda2  900M 0 
├─sda3  128M 0 
├─sda4 371.7G 0 /home
├─sda5  904M 0 
├─sda6 537.6G 0 
└─sda7  20G 0 

Bekijk de man pagina voor de volledige lijst met velden en voor alle opties : man lsblk .

Terug naar Home