Videokaart problemen!

Zowel gedurende de installatie van een GNU/Linux distributie als bij een geïnstalleerde GNU/Linux distributie, kan het voorkomen dat bij het opstarten van de X-server, het scherm volledig zwart blijft of dat alleen een onbeweeglijke cursor zichtbaar is.

De initialisatie van de videokaart driver zorgt ervoor de videokaart blokkeert. Er zijn ook al problemen opgetreden waar de videokaart wel werkt, maar dat het systeem niet wil afsluiten bij de shutdown. Dit probleem is opgetreden zowel bij Nvidia videokaarten als bij Intel videokaarten en dit zowel in Laptop- als in Desktop computers. Volgens berichten op internet, is een soortgelijk probleem ook al bij AMD Radeon videokaarten opgetreden.

Dit probleem kan opgelost worden door de initialisatie van de videokaart door de bootloader te verhinderen. De videokaart gebruikt dan de initialisatie van de bios gewoon verder. Om die reden dient de parameter nomodeset bij het opstarten van de kernel toegevoegd worden.


Procedure nomodeset bij installeren/opstarten

Start het systeem met het gewenste medium (harde schijf, USB stick of CD) tot dat het grub menu getoond wordt. Indien gedurende de opstart fase, het grub-menu niet getoond wordt, dan moet je opstarten met de SHIFT toets ingedrukt. Het grub-menu is afhankelijk van de Linuxdistributie en kan ook verwijzingen bevatten naar andere besturingssystemen.

Om een opstartlijn aan te passen, moet men, als het bootloader menu getoond wordt, eerst naar edit mode gaan. Afhankelijk van de GNU/Linux distributie kan dit door:


De TAB in te drukken De E toets in te drukken
met E toets met TAB toets
In dit voorbeeld staan alle opstart parameters op één lijn.
De toevoeging nomodeset is na de initrd=.. parameter ingevoegd.
Nota de nomodeset parameter moet zeker vóór het dubbele streepje -- staan!
In dit voorbeeld staan de opstart parameters op meerdere lijnen.
De nomodeset parameter staat op de laatste plaats van de lijn die begint met Linux
Om verder op te starten, druk op ENTER Om verder door te starten, druk op CTRL-x of op F10

nomodeset permanent toevoegen aan de opstart configuratie van een geïnstalleerd systeem


Nota’sTerug naar Home