InhoudNumlock toets numeriek toetsenbord.

Mint Xfce

Bij het opstarten is de numlock toets van het numerieke toetsenbord niet aktief. Met behulp van het programma numlockx kan men de toestand van de numlock toets zelf bepalen.

Installeer het programma in een terminal venster. (commando: sudo apt install numlockx)

mint@Laptop:~$ sudo apt install numlockx
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  numlockx
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/8.340 B of archives.
After this operation, 33,8 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package numlockx.
(Reading database ... 324815 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../numlockx_1.2-7ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking numlockx (1.2-7ubuntu1) ...
Setting up numlockx (1.2-7ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
mint@Laptop:~$ 

Na de installatie van het programma, kan men de instelling doen in de Session and Startup app in het Settings menu. Zie volgende figuur:

     start app

De instelling Activate numlock staat in de Settings tab.

     <code>numlock</code> instellen

Als de computer terug opgestart wordt, zal de nieuwe instelling aktief zijn.


^ omhoog

Mint Mate

Bij het opstarten is de numlock toets van het numerieke toetsenbord niet aktief. Met behulp van het programma numlockx kan men de toestand van de numlock toets zelf bepalen.

Installeer het programma in een terminal venster. (commando: sudo apt install numlockx)

mint@Laptop:~$ sudo apt install numlockx
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  numlockx
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/8.340 B of archives.
After this operation, 33,8 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package numlockx.
(Reading database ... 324815 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../numlockx_1.2-7ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking numlockx (1.2-7ubuntu1) ...
Setting up numlockx (1.2-7ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
mint@Laptop:~$ 

Na de installatie van het programma, kan men de instelling doen in de Session and Startup app. De Session and Startup app vindt je in het Control center. Zie volgende figuur:

     start app

De instelling Activate numlock staat in de Settings tab.

     <code>numlock</code> instellen

Als de computer terug opgestart wordt, zal de nieuwe instelling aktief zijn.


^ omhoog

kubuntu


In de KDE desktop omgeving is reeds een instelling voorzien om de numlock in te stellen.

Start de Systeeminstellingen app:

     start configuratie app

Kies Invoegapparaten, tab Hardware en instelling Numlock bij plasma start

     start configuratie app

Als de computer terug opgestart wordt, zal de nieuwe instelling aktief zijn.


^ omhoog

Terug naar Home