Permissies (Rechten) instellen met chmod!

Daarmee worden bestandpermissies bedoelt. 777 wil dus zeggen door iedereen te lezen, te beschrijven en uitvoeren (zoals als een programma, script). Je kan dat instellen met de terminalopdracht chmod:

De betekenis van de cijfers:

4 = lezen         
2 = schrijven             
1 = uitvoeren

Door bovenstaande cijfers bij elkaar op te tellen kan je dus specifieke rechten toekennen.

Enkele voorbeelden:

7 = 4+2+1 wordt "rwx" (lezen-schrijven-uitvoeren)
6 = 4+2 wordt "rw-" (lezen-schrijven)
5 = 4+1 wordt "r-x" (lezen-uitvoeren)

Gebruik: sudo chmod 755 BestandsNaam #Dit veranderd bestandsrechten
Gebruik: sudo chmod -R 755 MapNaam #Dit veranderd maprechten recursief

Als je zelf GEEN eigenaar van het bestand bent kan je de rechten alleen wijzigen als je "sudo" vóór de chmod opdracht plaatst:

sudo chmod 777 bestandsnaam

En ja, er zijn nog véél meer codes:

700 = alleen door de eigenaar te lezen, beschrijven en uit te voeren.
666 = door iedereen te lezen en te beschrijven
600 = alleen door de eigenaar te lezen en te beschrijven.
sudo chmod a+rwx -R /media/disk
sudo chown -R naam:naam /naam_van_de_map

met het bovenstaande commando geef je a+rwx (iedereen) volledige rechten voor /media/disk en de R betekent: ook voor de submappen in die directory.
met het chowner commando verander je recursief de eigenaar van die map. (niet nodig als je zelf de eigenaar bent natuurlijk.)

Vervang naam door je eigen gebruikersnaam. Dit veranderd niet de rechten van de map, maar de eigenaar. Hierdoor wordt je de eigenaar van de mappen en bestanden.

Welke rechten er op een bestand of map staan kan men zien met het commando ls -l in te geven, er wordt dan een lijst getoond voor de inhoud van de directory waar je instaat.

Terug naar Home