sudo commando geeft foutmelding!

Soms gebeurt het dat het sudo commando een foutmelding teruggeeft zoals onderstaande:

sudo: unable to resolve host djf

Open dan het hosts bestand voor bewerking met onderstaand commando:

gksudo gedit /etc/hosts

en bewerk het zodat het er uitziet zoals dit:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 djf

"djf" is hier mijn hostnaam (inlognaam, gebruikersnaam), vul hier die van jou in,
dat is alles, van de rest blijf je best af.

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Sla het bestand op en sluit gedit af. Nu zou je sudo commando wél moeten werken.

Terug naar Home