De start van een GNU/Linux systeem

Er bestaan meerdere opstartsystemen om GNU/Linux op te starten. Vroeger werd het opstarten gestuurd via het SysV init systeem aan de hand van runlevels, nu wordt meestal het systemd systeem met targets gebruikt.

Bij het SysV systeem staan de opstart programma's zich in de /etc/init.d map bevinden, bij het systemd systeem staan die in de /etc/systemd/ map.

Vergelijking van de SysV Runlevels met de systemd Targets.

Runlevel. Target Unit. Beschrijving.
0 runlevel0.target.poweroff.target Stoppen en uitschakelen van het systeem.
1 of S runlevel1.target.rescue.target Configuratie om administratieve taken uit te voeren (single-user).
2 runlevel2.target.multi-user.target Start een niet-grafisch multi-user systeem zonder netwerk.
3 runlevel3.target.multi-user.target Start een niet-grafisch multi-user systeem.
4 runlevel4.target.multi-user.target Start een niet-grafisch multi-user systeem.
5 runlevel5.target.graphical.target Start een grafisch multi-user systeem.
6 runlevel6.target.reboot.target Stop en herstart het systeem.

Vergelijking van het SysV init command met het systemctl commando.

init commando systemctl commando Beschrijving
runlevel systemctl list-units --type target Geeft overzicht van de huidige geladen unit(s)/runlevel.
telinit runlevel systemctl isolate name.target Veranderen naar runlevel.

Nota: de meeste commando's kunnen alleen door de root gebruiker uitgevoerd worden, het is nodig om sudo voor het commando te plaatsen!Verschillende systemctl commando's.

systemctl commando Beschrijving
systemctl list-units --type target Geeft overzicht van de huidige geladen units / runlevel.
systemctl isolate multi-user.target Ga naar niet grafische multi-user mode.
systemctl isolate graphical.target Ga naar grafische multi-user mode.
systemctl rescue Ga naar herstel console.
systemctl emergency Ga naar emergency shell.

Vergelijking power management SysV(init) met systemd.

Init commando systemctl commando Beschrijving
halt systemctl halt Stop het systeem.
poweroff systemctl poweroff Schakel het systeem uit.
reboot systemctl reboot Herstart het systeem.

Andere commando's.

Commando Beschrijving
systemd-analyze Toont de opstarttijden algemeen.
systemd-analyze blame Toont de opstarttijden per module.
systemctl status Geeft de toestand weer van alle actieve services/processen.
systemctl status NetworkManager Geeft de toestand weer van de service NetworkManager weer aangevuld met de verschillende toestandsveranderingen.


Terug naar Home