Test ubuntu 20.04 Live. Ubuntu Logo

Test computer: HP Laptop

Machine:  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0xxx
CPU:    Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8550U bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 8192 KiB 
Graphics: Device-1: Intel UHD Graphics 620
      Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile]
Audio:   Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio
      Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio
Network:  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
      Device-2: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
      
Nota: Het scherm is verbonden met de NVIDIA kaart

Datum: 25 maart 2020, aanpassingen op 26 maart 2020.

Evaluatie ubuntu versie 20.04
-----------------------------

Datum 24 maart 2020.

Copied the ISO images on a stick using etcher.

Hardware: HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0xxx
---
kubuntu@kubuntu:~$ inxi -F -xx
System:
 Host: kubuntu Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 
 Desktop: KDE Plasma 5.18.4 tk: Qt 5.12.8 wm: kwin_x11 dm: SDDM 
 Distro: Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) 
Machine:
 Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0xxx 
 v: Type1ProductConfigId serial: <superuser/root required> Chassis: type: 10 
 serial: <superuser/root required> 
 Mobo: HP model: 8477 v: 69.53 serial: <superuser/root required> UEFI: Insyde 
 v: F.20 date: 05/07/2019 
Battery:
 ID-1: BAT1 charge: 44.8 Wh condition: 44.8/52.8 Wh (85%) volts: 13.0/11.6 
 model: Hewlett-Packard PABAS0241231 serial: 41167 status: Full 
CPU:
 Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8550U bits: 64 type: MT MCP 
 arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 8192 KiB 
 flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 31999 
 Speed: 801 MHz min/max: 400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 
 4: 801 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 
Graphics:
 Device-1: Intel UHD Graphics 620 vendor: Hewlett-Packard driver: N/A 
 bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:5917 
 Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] vendor: Hewlett-Packard 
 driver: N/A bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c8d 
 Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: fbdev unloaded: modesetting,vesa 
 compositor: kwin_x11 resolution: 1920x1080~77Hz 
 OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0.1 256 bits) v: 3.3 Mesa 20.0.4 compat-v: 3.1 
 direct render: Yes 
Audio:
 Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Hewlett-Packard 
 driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:9d71 
 Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard 
 driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0fb9 
 Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic 
Network:
 Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet 
 vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 02:00.0 
 chip ID: 10ec:8168 
 IF: eno1 state: down mac: f4:39:09:e8:fc:a1 
 Device-2: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter vendor: Hewlett-Packard 
 driver: rtw_pci v: N/A port: 3000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:b822 
 IF: wlo1 state: up mac: 80:2b:f9:4c:de:a1 
Drives:
 Local Storage: total: 1.16 TiB used: 2.34 GiB (0.2%) 
 ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLW256HEHP-000H1 size: 238.47 GiB 
 speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: S340NX0K815337 
 ID-2: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630 size: 931.51 GiB 
 speed: 6.0 Gb/s serial: JR1004BNK082LM 
 ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Verbatim model: STORE N GO size: 14.46 GiB 
 serial: 9000894A24A40543 
Partition:
 ID-1: / size: 7.78 GiB used: 154.1 MiB (1.9%) fs: overlay source: ERR-102 
Sensors:
 System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: 29.8 C 
 Fan Speeds (RPM): N/A 
Info:
 Processes: 200 Uptime: 7m Memory: 15.55 GiB used: 752.7 MiB (4.7%) Init: systemd 
 v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: N/A Shell: bash v: 5.0.16 running in: konsole 
 inxi: 3.0.38 
kubuntu@kubuntu:~$ 
---

Gekende issues bij evaluatie live GNU/linux distributies:

1) De NVIDIA kaart hangt in veel gevallen en blokkeert de opstart. Vermoedelijk door een 
configuratie van de 'nouveau' driver.
2) De WiFi chip (RTL8822BE) was in 2019 door weinig distributies ondersteund. (te nieuw)
3) De Alcor Micro Device 6625 (De SD-flash-card reader) is niet ondersteund, ondersteuning vanaf Linux kernel versie ..
---

EVALUATIE.

Volgende ubuntu varianten werden opgestart:

ubuntu-desktop
xubuntu (Xfce)
kubuntu (KDE)

1) Bij elke versie wordt bij de opstart een file system check uitgevoerd op de inhoud van
de memorystick (nooit eerder gezien). Het bestand grub.cfg bevat een fout.
2) Er is een foutmelding dat de volgende mappen niet gevonden worden:
 /cow en /root/cow
3) Bij het opstarten moet aan de kernel parameters "nomodeset" toegevoegd worden.

Specifiek kubuntu:
------------------
Als op de stick ook een persistence zone is, komt er geen KDE start knop.

Bij een stick met alleen het live filesysteem, start de KDE omgeving op en is het systeem bruikbaar.
Alle vereiste instellingen zoals toetsenbord (belgian be. alt.ISO), de tijdszone 
(europe/Brussels), de taal (be_NL) konden ingesteld worden.
De WiFi kan correct ingesteld worden.

Het hulp programma inxi is niet aanwezig, maar kan met 'sudo apt install inxi' 
geïnstalleerd worden.

Het systeem loopt verder normaal.

Als het systeem niet normaal opstart, moet de aan/uit knop gebruikt worden om uit te 
schakelen.

Specifiek xubuntu:
------------------
De instelling van de taal is niet gelukt, Nederlands niet in de selectie lijst gevonden.

De WiFi kan correct ingesteld worden.

Het systeem loopt aanvankelijk normaal, maar na verloop van tijd (meerdere minuten) lijkt 
het toetsenbord niet meer te werken. De muis beweegt nog over het scherm, maar er is 
geen actie op muisklik.
De aan/uit knop was nodig om het systeem te stoppen.

Specifiek ubuntu desktop:
-------------------------
Alle vereiste instellingen zoals toetsenbord (belgian be. alt.ISO), de tijdszone 
(europe/Brussels), de taal (be_NL) konden ingesteld worden.

De WiFi kan correct ingesteld worden.

Geen enkele reactie op het toetsenbord (alhoewel de instellingen gelukt waren).
De aan/uit knop was nodig om het systeem te stoppen.

Conclusie: Best nog afwachten tot deze issues opgelost zijn!!!Terug naar Home