bestanden vinden op je systeem met locate en find!

locate bestandsnaam
locate -i mijnbestand | grep /home/
zoekt in de opgegeven directorie. find -name *bestandsnaam*
zoekt in de huidige directorie en subdirectories. find /usr -iname *bestandsnaam*
zoekt maar begint in /usr. find /usr -maxdepth 2 -iname *bestandsnaam*
als vorige, tot max twee subdirectories.

find zoekt een exacte overeenkomst, daarom de * als een wildcard.

Je kunt evt find en grep samen gebruiken:

find . -maxdepth 1 -type f | xargs grep zoekstring -sl

Met het eerste deel voor de | genereer je een lijst van alle bestanden in de huidige map (zonder -maxdepth 1 ook in de submappen), vergeet hier de . (punt) achter find niet. Het tweede deel zoekt naar de zoekstring in ieder bestand en geeft de bestandsnaam weer als de string gevonden is (daar is de -l voor). De -s onderdrukt foutmeldingen mbt niet te lezen bestanden e.d.

Terug naar Home