Configuratie van de test PC.

De PC die gebruikt wordt voor de testen van een live versie of een installatie heeft volgende configuratie (resultaat van inxi -F -d):
System:  Host: HP-Laptop Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.18.5 
      Distro: Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) 
Machine:  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Gaming Laptop 15-cx0xxx v: Type1ProductConfigId 
      serial: 
      Mobo: HP model: 8477 v: 69.53 serial: UEFI: Insyde v: F.20 date: 05/07/2019 
Battery:  ID-1: BAT1 charge: 15.0 Wh condition: 47.6/52.8 Wh (90%) 
CPU:    Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8550U bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 8192 KiB 
      Speed: 800 MHz min/max: 400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 
      8: 802 
Graphics: Device-1: Intel UHD Graphics 620 driver: i915 v: kernel 
      Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] driver: nvidia v: 435.21 
      Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa tty: N/A 
      OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 
Audio:   Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel 
      Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel 
      Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic 
Network:  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169 
      IF: eno1 state: down mac: f4:39:09:e8:fc:a1 
      Device-2: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter driver: rtw_pci 
      IF: wlo1 state: up mac: 80:2b:f9:4c:de:a1 
Drives:  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 290.59 GiB (24.8%) 
      ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLW256HEHP-000H1 size: 238.47 GiB 
      ID-2: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630 size: 931.51 GiB 
Partition: ID-1: / size: 34.33 GiB used: 18.47 GiB (53.8%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6 
Sensors:  System Temperatures: cpu: 39.5 C mobo: 29.8 C gpu: nvidia temp: 39 C 
      Fan Speeds (RPM): N/A 
Repos:   Active apt repos in: /etc/apt/sources.list 
      1: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted
      2: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted
      3: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal universe
      4: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates universe
      5: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal multiverse
      6: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates multiverse
      7: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
      8: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted
      9: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security universe
      10: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security multiverse
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/eid.list 
      1: deb http://files.eid.belgium.be/debian/ focal main
      2: deb http://files2.eid.belgium.be/debian/ focal main
      No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/giuspen-ubuntu-ppa-eoan.list 
      No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/giuspen-ubuntu-ppa-focal.list 
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list 
      1: deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
      No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/insync.list 
      Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/vivaldi.list 
      1: deb http://repo.vivaldi.com/stable/deb/ stable main
Info:   Processes: 259 Uptime: 40m Memory: 15.55 GiB used: 1.38 GiB (8.9%) Shell: bash inxi: 3.0.38 

Om de installatie-testen te kunnen doen, heb ik op de schijven (SSD en harde schijf) verschillende bijkomende partities gecreƫerd. Deze partities doen dienst als /(root) aankoppel-punt voor een GNU/Linux distributie. Ze hebben een grootte van ongeveer 40GB en hebben ext4 formaat.
Naast de "test partities" zijn er ook de vaste werk partities de werk GNU/Linux distributie (nu kubuntu LTS 20.04) en voor Windows10 en de partities voor dataopslag, één data-partitie voor het werk GNU/Linux OS en één voor Windows10.
Er is ook een specifieke data partitie geformatteerd in exfat formaat. Dit formaat is niet door alle kernel versies ondersteund. Deze partitie wordt gebruikt om na te gaan dit type out-of-the-box ondersteund is, referentie.

De data-partitie voor GNU/Linux bevat de standaard mappen Documents, Downloads, Music, Pictures, Public en Templates.
Elke distributie heeft haar eigen home map met de login map van de gebruikers, maar de standaard-mappen worden vervangen door een symbolische link naar de standaard mappen op de data schijf.
Voorbeeld voor de Documents map te veranderen: rm Documents; ln -s /media/dsk/data/home/karel/Documents Documents.
De inlog map voor de gebruikers blijft op de partitie van de distributie. Zo blijven de instellingen van de programma's, de grafische omgeving gekoppeld met de distributie. Een kort en onvolledig overzicht van de lokale bestanden en mappen (deze bestanden zijn meestal verborgen, de naam ervan begin met een . ): .bashrc, .cache, .local, .config, .kde, .thumbnails, en andere.

Het scherm is gekoppeld aan de Nvidia kaart en zorgt ervoor dat een aantal live distributies problemen hebben in de grafische mode, de kernel optie nomodeset is dikwijls vereist.

Verder is er een SD-lezer ingebouwd, type: Alcor Micro AU6625 PCI-E Flash card reader controller. De eerste kernel die het onderdeel ondersteund is kernel V5.6, referentie.

Terug naar Home